top of page

Sprawozdania z rocznego walnego zgromadzenia

Stowarzyszenie co roku organizuje Walne Zgromadzenie w marcu, Raporty z nocy będą teraz publikowane tutaj, na stronie internetowej.

bottom of page